Publication Evaluation Process


TÜRKBİTİG Kültür Araştırmaları Dergisine gönderilecek çalışmaların başvuru işlemleri derginin turkbitigdergisi.com internet sitesindeki Makale Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Araştırmacılara yayınlarını sisteme yükleme esnasında kolaylık sağlaması için derginin internet sitesinde Hakem ve Yazar Rehberi linkinde kılavuz bulunmaktadır.

TÜRKBİTİG Kültür Araştırmaları Dergisi’nde yayın değerlendirme sürecinde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bütün çalışmalar kör hakemlik yöntemiyle iki hakeme gönderilmektedir. Bu süreçte çalışmaların yazarı ve hakemlerin kimlikleri gizli tutulmaktadır.

  1. TÜRKBİTİG Kültür Araştırmaları Dergisine gönderilen çalışmalar ilk olarak editör tarafından derginin yayın politikaları, amaç ve kapsamına uygunluğu açısından ilk değerlendirilmesi yapılır. Derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, yayın politikalarını karşılamayan ve dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar ön değerlendirme sonucunda reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarlarına gönderim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde bilgilendirme yapılır. Editör, ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar için hakem değerlendirme sürecini başlatır.
  2. Dergide bilimsel etik gereği kör hakemlik sistemi uygulanır. Dergiye gönderilen yazının herhangi bir yerinde yazar adı ve soyadı, dipnotla unvanı, görev yaptığı kurum ve e-posta gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi araştırmacı tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme yüklenirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır.
  3. Dergiye gönderilen makale, editör tarafından yayına uygunluk açısından incelendikten sonra (yayına uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez) sistem üzerinden (yazarın sisteme yüklediği dosyada değişiklik yapmadan) alanında uzman iki hakeme gönderilir.
  4. Hakemlerin davet tekliflerini cevaplaması için 15 günlük bir süre verilir. 15 gün içinde olumsuz yanıt alınan veya cevaplanmamış davetler iptal edilerek editör veya yayın kurulunun önerisiyle farklı hakemlere davet gönderilir. Hakemlik davetini kabul eden hakem için verilen süre 20 gündür. Bu süre içinde yazının değerlendirme raporunu gönder(e)meyen hakemlere 7 gün ek süre verilir. 
  5. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından “yayınlanabilir” raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayınlanır. Hakem raporlarından birinin “yayınlanamaz” olması durumunda ya editörün/yayın kurulunun görüşü alınarak raporlar doğrultusunda nihai karar verilir ya da yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir. İki olumsuz rapor alan makale dergide yayınlanmaz. Üçüncü hakemin olumlu rapor vermesi durumunda “yayınlanamaz” görüşü veren hakemin raporu da yazara iletilir. Hakem değerlendirme raporları, yazının yayınlandığı tarihten itibaren en az beş yıl süreyle arşivlenir.
  6. Yazar hakemlerden gelen “düzeltme dosyası”ndaki rapor doğrultusunda gerekli düzenlemeleri 10 gün içinde yapıp makaleyi sisteme yüklemelidir. Yazarlar, raporlarda katılmadıkları noktaları ayrı bir rapor hâlinde Editör’e bildirmelidir. Ön kontrol aşamasında yazarlar istemeleri hâlinde yazılarını geri çekebilir.
  7. Yayın aşamasında olan çalışmalardaki esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde TDK’nin Yazım Kılavuzu ve Sözlükleri esas alınır.
  8. Hakemlik süreçleri tamamlanarak yayınlanmasına karar verilen hiçbir yazı için “yayımlanacaktır” içerikli yazı verilmez. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazıların son hâli yazar(lar)a gönderilir ve onayı alındıktan sonra yayınlanır.
  9. Yayın değerlendirme süreci tamamlanan yazılar yayınlanmak üzere sıraya alınır ve editörün belirlediği sıraya göre yayınlanır.