Writing Rules


 

TÜRKBİTİG Kültür Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazıların aşağıda belirtilen formatta düzenlenerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme bu formatta yüklenmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

        Sayfa Düzeni

 • Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa düzeni aşağıdaki gibi olmalıdır:

Kâğıt boyutu: A4 dikey

Dipnot boyutu: 9 punto

Üst kenar boşluğu: 3

Türkçe ve İngilizce özet: 10 punto, tek satır aralıklı

Alt kenar boşluğu: 3

Türkçe başlık: 12 punto

Sol kenar boşluğu: 3

İngilizce başlık: 11 punto

Sağ kenar boşluğu: 3

Paragraf aralığı: önce 6 nk, sonra 0 nk

Yazı tipi: Cambria

Paragraf girintisi: 1,25

Yazı tipi stili: normal

Satır aralığı: 1,15

Yazının metin boyutu: 11 punto

Cilt payı: 0

 • Makalede dipnotlar yer alacaksa tek satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında ve 9 punto ile yazılmalıdır.
 • Belirtilen yazı tipinin dışında özel bir yazı fontu kullanılmışsa, kullanılan yazı tipi de makaleyle birlikte sisteme yüklenmelidir.
 • Gönderilen yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 • Makalelerin sadece ana başlığı büyük harflerle yazılmalı, diğer başlıkların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Farklı herhangi bir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
 • Makale içerisindeki 40 kelimeyi geçmeyen birebir alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 40 kelimeyi geçen birebir alıntılar sağ ve sol taraftan 1,5 cm içeride, 10 punto ve tek satır aralıkla yazılmalıdır.
 • Makalenin başında en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet(10 punto) ile 5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer verilmelidir. Özetin, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi, etkileri ve sonuçları hakkında bilgi içeriyor olması gerekir.
 • Makale; özetler, metin, grafikler, tablolar, görseller, kaynakça ve ekler dâhil olmak üzere en fazla 40 sayfa olmalıdır.
 • İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • Yazılarda yer verilecek tablo, resim ve fotoğraf gibi metin içi ve metin sonu ekleri Word programının formal ekleme usullerine göre yapılmalı; kopyala-yapıştır şeklinde olmamalıdır. Yazı içindeki eklemelerin sayfa biçim özellikleriyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.
 • Çalışmalardaki sıralama şu şekilde olmalıdır: Türkçe başlık (büyük harfle, 12 punto), İngilizce başlık (Sadece ilk harfleri büyük, 11 punto), Türkçe Öz, Anahtar Kelimeler (5 kelime), Abstract, Keywords, Giriş, Bölümler (bölüm başlıklarının sadece ilk harfleri büyük), Sonuç, Kaynakça, Ekler.
 • Çalışmanın sonunda “Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı”, “Destek ve Teşekkür Beyanı”, “Çıkar Çatışması Beyanı” ve “Etik Kurul Belgesi” bilgilerine yer verilmelidir.

Makale gönderirken araştırmacıların şablon dosyasını kullanması gerekmektedir. Gönderilecek makale için şablonu bu linkten indirebilirsiniz. Örnek makale şablonu için tıklayınız.

 

 • KAYNAKLARIN KULLANIMI

Makale içerisinde kullanılan kaynaklar, yazının sonunda “Kaynakça” başlığı altında yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Aynı yazarın farklı çalışmaları kullanılmış ise yayınlanma tarihine göre sıralanması gerekmektedir. Metin içinde kaynak gösteriminde APA sistemi kullanılmalıdır. Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı dipnot yöntemi kullanılmalı ve bu notlar metin içinde 1, 2, 3 şeklinde sıralanmalıdır. Birden çok yazarı ve hazırlayanı olan makale ve eserlerde her kişi adından sonra virgül konulmalıdır.

Kitaplarda:

 • Tek yazarlı kitaplarda metin içi kaynak gösterimi: (Yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfa numarası)

Örnek: (Ekici, 2007: 114)

Eserin kaynakçada yazım şekli: (Yazarın soyadı, adı, eserin basım yılı, eserin adı (italik), basım yeri, yayınevi.)

Örnek: EKİCİ, Metin (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Ankara: Geleneksel Yayıncılık.

 • İki ve daha fazla yazarlı kitaplarda metin içi kaynak gösterimi: (Birinci yazarın soyadı vd. ifadesi, eserin basım yılı ve sayfa numarası)

Örnek: (Sakaoğlu vd., 2009: 95)

Eserin kaynakçada yazım şekli: (Birinci yazarın soyadı, adı, ikinci yazarın adı ve soyadı, eserin basım yılı, eserin adı (italik), basım yeri, yayınevi.)

ÖrnekSAKAOĞLU, Saim ve Ali Berat ALPTEKİN (2009). Nasreddin Hoca, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.

 • Çeviri kitaplarda metin içi kaynak gösterimi: (Yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfa numarası)

Örnek: (Cocchiara, 2017: 65)

Eserin kaynakçada yazım şekli: (Yazarın soyadı ve adı, eserin basım yılı, eserin adı (italik), çeviren/hazırlayan, basım yeri, yayınevi)

Örnek: COCCHİARA, Giuseppe (2017). Avrupa’da Folklor Tarihi, çev. Yerke Özer, Ankara: Geleneksel Yayıncılık.

 • Kitap bölümlerinde: (Yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfa numarası)

Örnek: (Köprülü, 2010: 14)

Eserin kaynakçada yazım şekli: (Yazarın soyadı ve adı, eserin basım yılı, bölüm adı (tırnak içinde), eserin adı (italik), yayına hazırlayan ya da editör, basım yeri, yayınevi)

Örnek: KÖPRÜLÜ, M. Fuat (2010). “Millî Türk Destanı”, İslamiyet Öncesi Türk Destanları (İncelemeler-Metinler), yay. hzl. Saim Sakaoğlu ve Ali Duymaz, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Makalelerde:

 • Tek yazarlı telif makalelerde metin içi kaynak gösterimi: (Yazarın soyadı, makalenin yayınlandığı yıl ve sayfa numarası)

Örnek: (Oğuz, 2018: 8)

Eserin kaynakçada yazım şekli: (Yazarın soyadı ve adı, makalenin yayınlandığı yıl, makalenin adı (tırnak içinde), makalenin yayınlandığı derginin adı (italik), cilt/yıl, sayı, sayfa aralığı)

Örnek: OĞUZ, M. Öcal (2018). “Onuncu Yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri: Görünürlük, Değerlik ve Güvenirlik”, Millî Folklor, 15/29, 116, ss. 5-17.

 • İki ve daha fazla yazarlı telif makalelerde metin içi kaynak gösterimi: (Birinci yazarın soyadı, vd. ifadesi, makalenin yayınlandığı yıl ve sayfa numarası)

Örnek: (Çoşar, 2016: 142)

Eserin kaynakçada yazım şekli(Birinci yazarın soyadı ve adı, diğer yazar(lar)ın adı ve soyadı, makalenin yayınlandığı yıl, makalenin adı (tırnak içinde), makalenin yayınlandığı derginin adı (italik), cilt/yıl, sayı, sayfa aralığı)

ÖrnekÇOŞAR, Asiye Nevhibe ve Çiğdem USTA (2016). “Nasreddin Hoca Fıkralarında Grice’nin İşbirliği İlkesinin İhlali”, Millî Folklor, 14/28, 109, ss. 141-152. 

 • Çeviri makalelerde metin içi kaynak gösterimi: (Yazarın adı, makalenin yayınlandığı yıl, sayfa numarası)

Örnek: (Dundes, 2006: 15)

Eserin kaynakçada yazım şekli: (Yazarın soyadı ve adı, makalenin yayınlandığı yıl, makalenin adı (tırnak içinde), makalenin yayınlandığı eserin adı (italik), çevirenin adı soyadı, (dergiyse cilt/yıl, sayı), basım yeri, yayınevi, sayfa numarası)

Örnek: DUNDES, Alan (2006). “Halk Kimdir”, Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1, çev. Metin Ekici, Ankara: Geleneksel Yayıncılık, ss. 11-36

Ansiklopedilerde:

 • Madde yazılarında metin içi kaynak gösterimi(Yazarın soyadı, ansiklopedinin basım yılı ve sayfa numarası)

Örnek: (Okay, 1994: 398)

 • Eserin kaynakçada yazım şekli: (Yazarın soyadı, adı, tarih, maddenin adı (tırnak içinde), ansiklopedinin tam adı ya da adının kısaltması (italik), cilt numarası, basım yeri, yayınevi, sayfa aralığı)

Örnek: OKAY, M. Orhan (1994). “Edebiyât-ı Cedîde”, DİA, 10, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, ss. 398-399.

Tezlerde:

 • Tezlerde metin içi kaynak gösterimi: (Yazarın soyadı, tezin bitiş tarihi ve sayfa numarası)

Örnek(Atlı, 2016: 789)

Tezin kaynakçada yazım şekli: (Yazarın soyadı ve adı, tezin bitiş tarihi, tezin adı (italik), tezin türü, üniversitenin bulunduğu yer, tezin savunulduğu üniversite ve enstitünün adı)

Örnek: ATLI, Sagıp (2016). Türkiye’deki Geleneksel Sohbet Toplantıları Üzerinde Bir İnceleme, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Basılmış Bildirilerde:

 • Bildirilerin metin içi kaynak gösterimi: (Yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfa numarası)

Örnek(Sakaoğlu, 2017: 21)

 • Bildirinin kaynakçada yazım şekli: (Yazarın soyadı ve adı, bildiri kitabının basım yılı, bildirinin adı (tırnak içinde), bildiri kitabının adı (italik), varsa cilt numarası, basım yeri, yayınevi, sayfa aralığı)

ÖrnekSAKAOĞLU, Saim (2017). “Bir Konya Türküsü: ‘Aksinne’ye Vardım…’ Türküsünün Sözleri Üzerine”, 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Cilt 2, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, ss. 15-26.

Yazma ve Basma Eserlerde:

 • Yazma ve basma eserlerde metin içi kaynak gösterimi: (Eser adı, varak numarası)

Örnek: (Vekâyü’l-Füzelâ, 65b)

 • Yazma ve basma eserlerin kaynakçada yazım şekli: (Yazar adı, eser adı, kütüphanesi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası)

Örnek: Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyü’l-Füzelâ, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1308, vr. 95a.

Sözlü Kaynaklarda:

 • Metin içinde sözlü kaynak gösterme şekli: (Sözlü kaynağın kaynakçadaki sıralama numarası)

Örnek(KK-1)

 • Sözlü kaynağın kaynakçada yazım şekli: (KK-1: Adı, soyadı, doğum tarihi, eğitim durumu, mesleği, yaşadığı yer, derlemenin yapıldığı tarih)

ÖrnekKK-1: Ahmet YALÇIN, 12.10.1960, lise, çiftçi, Taşköprü-Kastamonu, 09.04.2018.

İnternet Kaynaklarında:

 • Metin içinde internet kaynağı gösterme şekli: (İnternet uzantısının kodlanması (URL-1) ve erişim tarihi)

Örnek: (URL-1, 10.04.2018)

Kaynakçada yazım şekli: (İnternet uzantısı ve erişim tarihi)

Örnek: URL-1: https://www.youtube.com/watch?v=jYROSpyWw9I (10.04.2018)

Tablo ve Şekillerde:

                Yazılarda kullanılan tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde “Tablo 1:……” şeklinde 10 puntoyla yazılmalı ve ortalanmalıdır. Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek ve paragraf aralığı 0 nk olmalıdır. Tablo sayfaya ortalanarak verilmelidir.

Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında “Şekil 1:……” biçiminde 10 puntoyla yazılmalı ve ortalanmalıdır. Şekil içinde varsa metinler 9 punto, satır aralığı tek ve paragraf aralığı 0 nk olmalıdır. Şekil sayfaya ortalanarak verilmelidir.

 • Makalede bir yazarın aynı yıl içerisindeki farklı çalışmalarına atıf yapılırsa eserlerin yayınlandıkları tarihlere harfler eklenerek (örnek: Boratav, 1996a, Boratav 1996b) metin içinde ve kaynakçada belirtilmelidir.
 • Aynı yerde birden fazla yazıya atıf yapılması hâlinde (örnek: Boratav, 1996: 66; Ekici, 2007: 90) şeklinde gösterilmelidir.
 • Metin içerisinde eserine atıf yapılacak yazarın adı söylenmişse metin içindeki kaynak gösteriminde sadece eserin basım yılı ve sayfa aralığı verilmelidir. (Örneğin; … Mehmet Kaplan’a göre….. (1996: 26)
 • Kullanılan kaynakta eserin yayımlandığı yer belirtilmiyorsa, künyede bu bilginin bulunması gereken yerde [yyy] (köşeli parantez içinde yayım yeri yok), yayınevi belirtilmemişse [yy] (köşeli parantez içinde yayımcı yok), yayınlandığı tarihe dair bilgi yer almıyorsa [ty] (köşeli parantez içinde tarih yok) kısaltmaları kullanılmalıdır.
 • Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin sadece baş harfleri büyük olmalıdır.
 • Ayetler italik karakterle yazılmalı, metin içinde referansı (sure adı, sure numarası/ayet numarası) sırasına göre verilmelidir.

 

ORCİD KULLANIMI 

Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim benzerliklerinden kaynaklanan birtakım sorunların yaşanmaması için araştırmacı kimlik numaraları ORCİD kullanılacaktır. Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu sebeple araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. Dergimiz, ilk sayısından itibaren yazarların ORCID tahsis numarası (ID) ile yayımlanacaktır. Dergimize yazı gönderecek olan araştırmacıların ORCID numaralarıyla birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

Değerli   akademsiyenler, http://orcid.org adresinden ORCID numarası için ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.